Nhãn: NMR Token

Numeraire là gì? Thông tin về đồng NMR

Numerai và Erasure là hai dự án mang tính đột phá, với một concept mới kỳ vọng có thể thay đổi thị trường tài chính truyền thống.