Nhãn: Numeraire

Numeraire là gì? Thông tin về đồng NMR

Numeraire là một đồng tiền ảo của quỹ đầu cơ Numerai. Nó khuyến khích các nhà khoa học dự đoán các mô hình tài chính bằng cách cung cấp các dữ liệu...