Numeraire là gì? Thông tin về đồng NMR

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Numeraire là một đồng tiền ảo của quỹ đầu cơ Numerai. Nó khuyến khích các nhà khoa học dự đoán các mô hình tài chính bằng cách cung cấp các dữ liệu được mã hoá. Sau đó, công ty sẽ kết hợp khoa học dữ liệu, máy học, trí tuệ nhân tạo và mật mã để xây dựng một mô hình tài chính tối ưu mà không phải hy sinh tính bí mật của dữ liệu.

Numerai cho phép các nhà khoa học tải dữ liệu của họ, được bảo vệ bằng mã hóa, từ trang web của công ty. Dữ liệu sau đó được các nhà khoa học sử dụng để tạo ra các mô hình dự đoán chuyển động thị trường. Các mô hình được tạo ra bằng cách sử dụng kết hợp các thuật toán học máy và trí tuệ nhân tạo.

Numerai trả tiền cho các mô hình hàng đầu của các nhà khoa học bằng Bitcoin và cung cấp thêm các ưu đãi bằng token ERC20 Numeraire (NMR). NMR cũng được sử dụng bởi các nhà khoa học, những người được cho là sẽ đặt cọc token vào các mô hình của họ để ngăn chặn việc giả mạo.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动