Nhãn: ProShares

Công ty tài sản mã hóa Bakkt sẽ được niêm yết trên NYSE

Công ty tài sản mã hóa Bakkt Holdings đã hoàn tất việc sáp nhập với một công ty có tên là VPC Impact Acquisition Holdings và doanh nghiệp kết hợp n...

Grayscale đang chuẩn bị nộp đơn đăng ký ETF Bitcoin

Công ty đầu tư tiền mã hóa Grayscale có kế hoạch đăng ký chuyển đổi quỹ Bitcoin lớn nhất thế giới là Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) thành quỹ ETF v...