Nhãn: Quỹ Binance

Quỹ Binance Charity tặng máy thở tại miền Trung

Quỹ Binance Charity đã gửi tặng hai máy thở tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.