Nhãn: SHA-256

Bitcoin Gold là gì? Thông tin về đồng BTG

Bitcoin Gold là phiên bản chia tách (hardfork) của đồng Bitcoin gốc tại khối blockchain thứ 491.407 vào ngày 24/10/2017