Nhãn: Soros Fund Management

Quỹ đầu tư của gia đình tỷ phú George Soros đang nắm giữ Bitcoin

Soros Fund Management, quỹ đầu tư của gia đình tỷ phú Geroge Soros, được xác nhận là đã đầu tư vào đồng tiền mã hóa Bitcoin.