Nhãn: TAT Coin

Cơ quan Du lịch Thái Lan có kế hoạch ra mắt token riêng để thu hút khách du lịch

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) đang khám phá khả năng tạo ra token tiện ích của riêng mình để cố gắng tăng doanh thu tiền mã hóa từ các du khách nư...