Nhãn: The Financial Times

Quỹ hưu trí 70 tỷ USD của Úc “đánh tiếng” đầu tư vào tiền mã hóa

Queensland Investment Corporation (QIC), quỹ hưu trí lớn thứ 5 tại Úc với khối tài sản quản lý lên đến 70 tỷ USD, đang để ngỏ khả năng đầu tư vào t...