Quỹ hưu trí 70 tỷ USD của Úc “đánh tiếng” đầu tư vào tiền mã hóa

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Trả lời phỏng vấn báo The Financial Times vào ngày 14/10, ông Stuart Simmons, Giám đốc Tiền tệ của QIC, cho biết quỹ hưu trí của ông sẵn sàng đầu tư vào tiền mã hóa khi lĩnh vực này có thêm luật định và hoàn thiện về cơ sở hạ tầng. Ông Simmons nói:

“Hiện tại vẫn có nhiều yếu tố chưa rõ ràng, và cơ sở hạ tầng hỗ trợ các tổ chức đầu tư lớn như chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng. Khi mà mọi thứ phát triển, các quỹ đầu tư lớn sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách phân bổ tài sản vào tiền mã hóa.”

Vào đầu tuần này, quỹ hưu trí lớn thứ 2 Canada là CDPQ đã tham gia vào vòng gọi vốn 400 triệu của của Celsius Network, một dự án cho vay tiền mã hóa.

Tháng trước, cũng có tin hai quỹ hưu trí của Mỹ là Fairfax County Police Officers Retirement System và Fairfax County Employees’ Retirement System sẽ đầu tư vào tiền mã hóa, chỉ còn chờ hội đồng quản trị chấp thuận.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动