Nhãn: Thung lũng Crypto

Hơn 85.000 điểm kinh doanh ở Thụy Sĩ hiện chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa

Sự hợp tác mới đây của Wordline và Bitcoin Suisse mở ra cơ hội chấp nhận thanh toán bằng tiền mã hóa với 85.000 điểm thanh toán khắp Thụy Sĩ.