Nhãn: Touch ID

Anh em mong đợi gì ở iPhone SE2?

iPhone SE2 đang được đồn đại tùm lum, và nhiều anh em cũng đang hóng chiếc điện thoại này. Vậy nó cần những yếu tố gì để có thể thành công?