Nhãn: Vượt ngục

Vượt ngục – Prison Break từng bị ghẻ lạnh và lập kỳ tích như thế nào?

Vượt ngục - Prison Break đến nay đã 15 năm trôi qua. Kể từ khi mùa đầu tiên loạt phim vẫn được khán giả yêu mến và xem lại nhiều lần.