Khonggianmang.vn là website gì?

Công nghệ4 năm trước (2020) phát hành Do
0 0

Estimated reading time: 2 minuteKhonggianmang.vn là website gì?


Khonggianmang.vn là trang web do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia(1). Cục An toàn thông tin (ATTT) phát triển với mục đích là đầu mối kỹ thuật về giám sát. Hỗ trợ bảo đảm ATTT cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước cho người dân, doanh nghiệp.


Trang web khonggianmang.vn chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/4/2020 sẽ góp phần. Hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin khi làm việc từ xa cho mọi người dùng. Từ cá nhân và hộ gia đình đến các cơ quan, tổ chức…


Khonggianmang.vn là website gì?
Khonggianmang.vn là website gì?


Hiện tại, trang web khonggianmang.vn đã có một loạt các giải pháp kỹ thuật. Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, gồm:[ssbluelist]

  • Công cụ kiểm tra địa chỉ IP: Kiểm tra địa chỉ IP Public của bạn có là nạn nhân của các chiến dịch tấn công mạng, botnet… trong 30 ngày gần nhất không.
  • Công cụ kiểm tra Website Phishing: Kiểm tra website có phải là trang web mà kẻ tấn công tạo ra… để lừa người dùng chia sẻ các thông tin cá nhân nhạy cảm.
  • Công cụ kiểm tra lộ thông tin tài khoản: Kiểm tra thông tin tài khoản email có bị lộ trên mạng.
  • Công cụ kiểm tra phòng chống tấn công giả mạo email: Kiểm tra địa chỉ email cá nhâ, công ty, tổ chức có khả năng phòng chống tấn công giả mạo thư.

[/ssbluelist]

Các công cụ hỗ trợ tiếp theo sẽ được tiếp tục triển khai. Đang cập nhật liên tục trên hệ thống trong thời gian tới.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动