Instagram chia sẻ những thông tin về cách xác nhận “tích xanh”

Application3 năm trước (2021) phát hành Do
1 0

Trong vài tháng qua, Instagram đã thực hiện một số cập nhật mới để cải thiện quy trình đăng ký xác minh tick xanh trên Instagram và Facebook. Dưới đây là thông tin thêm về những gì họ đã thay đổi và những điều bạn cần lưu ý khi đăng ký xác minh.

Đăng ký xác minh tài khoản hay đăng ký để được cấp tick xanh là gì?

Về bản chất, việc xác minh (account verified) là một cách để mọi người dùng biết rằng những tài khoản mà họ đang theo dõi hoặc tìm kiếm chính xác là chủ của tài khoản đó.

Đó là một cách để mọi người biết tài khoản nào là xác thực và đáng được chú ý. Dấu tick xanh (Verification badges) không phải là sự thừa nhận của Instagram, cũng không phải Instagram coi chúng là biểu tượng của tầm quan trọng.

Là một phần của hoạt động làm cho mọi thứ trở nên công bằng hơn, Instagram đã xem lại quy trình xác minh của mình và nhận thấy rằng một số người không chắc chắn về mục đích xác minh, cách tài khoản được xác minh và liệu việc xác minh có ảnh hưởng đến cách Instagram hay Facebook ‘đối xử’ với các tài khoản hay không.

Trong vài tháng qua, Instagram đã giúp quá trình xác minh trở nên dễ dàng hơn bằng cách cập nhật các biểu mẫu để bạn có thể đăng ký (như hình bên dưới).

Đăng ký xác minh tài khoản hay đăng ký để được cấp tick xanh là gì?

Cách các tài khoản có thể được xác minh.

Để tài khoản được xác minh, bạn phải tuân theo các điều khoản sử dụng và nguyên tắc cộng đồng chung của Instagram bao gồm những điều sau đây:

  • Tài khoản của bạn phải đại diện cho một người thực, doanh nghiệp hoặc tổ chức đã được đăng ký.
  • Tài khoản của bạn phải là sự hiện diện duy nhất của cá nhân hoặc doanh nghiệp mà nó đại diện. Các thực thể như vật nuôi hoặc ấn phẩm cũng đủ điều kiện để xác minh.
  • Chỉ một tài khoản dành cho mỗi người hoặc doanh nghiệp cần được xác minh, ngoại trừ các tài khoản dành riêng cho ngôn ngữ (language-specific accounts).
  • Tài khoản của bạn phải ở chế độ công khai và có tiểu sử (bio) rõ ràng, có đủ ảnh hồ sơ và ít nhất một bài đăng.
  • Tài khoản của bạn phải đại diện cho một cá nhân, thương hiệu hoặc tổ chức nổi tiếng và được tìm kiếm nhiều.

Instagram xác minh các tài khoản bằng cách sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau. Họ không coi các nội dung được trả phí hoặc nội dung quảng cáo là một nguồn thông tin giá trị khi đánh giá xác minh.

Trên Instagram và Facebook, gần đây, họ cũng đã mở rộng danh sách các nguồn tin tức để nền tảng có thể bao gồm nhiều nguồn tin đa dạng hơn, bao gồm cả những nguồn tin từ các phương tiện truyền thông của người da màu, LGBTQ +, Latinx… và nhiều cửa hàng khác từ khắp nơi trên thế giới.

Việc tài khoản được xác minh có nghĩa là gì và KHÔNG có nghĩa là gì?

Nói một cách đơn giản, việc xác minh giúp báo hiệu tính xác thực và tính đáng chú ý của các tài khoản. Đó không phải là sự chứng thực từ Instagram về những điều khác và việc được xác minh (được cấp tick xanh) không có nghĩa là nội dung của các tài khoản được hệ thống của Instagram ưa thích và ưu tiên hiển thị.

Instagram luôn cố gắng để đảm bảo tính công bằng trong quá trình đăng ký xác minh bằng cách dựa vào các nguồn tin ở các tờ báo lớn và tuy tín, kiểm tra những sức ảnh hưởng khác của người hay tổ chức đó.

Ví dụ: họ có hiện đang là một phần quan trọng trong những gì mà mọi người trong cộng đồng của họ đang nói về hay không? Gần đây chúng có được lan truyền rộng rãi không?

Instagram đặc biệt khuyên rằng các tài khoản đã xác minh cần phải thiết lập xác thực hai yếu tố để bảo vệ việc tài khoản khỏi bị tấn công và bị mạo danh.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动