Instagram chia sẻ 3 mẹo nhỏ nhằm xây dựng đối tượng mục tiêu

Công nghệ3 năm trước (2021) phát hành Do
1 0

Thông qua Lolly Hu, người sáng lập của thương hiệu văn phòng phẩm Oh Lolly Day, một trong những thương hiệu đã thành công trong việc xây dựng mức độ tương tác với đối tượng mục tiêu trên ứng dụng, Instagram muốn chia sẻ lại một vài mẹo nhỏ để các thương hiệu khác có thể học hỏi.

Các mẹo từ Instagram và Oh Lolly Day chủ yếu tập trung vào việc xây dựng cộng đồng (community) . Tạo điều kiện thuận lợi để người dùng có thể tương tác với thương hiệu.

Trong thế giới hiện tại, người dùng mạng xã hội nói chung không chỉ muốn đóng góp suy nghĩ hay quan điểm của họ, trong điều kiện lý tưởng nhất, họ còn muốn trở thành một phần của cộng đồng rộng lớn của thương hiệu, của những người có cùng chí hướng hoặc ít nhất là có sở thích cá nhân giống họ.

Mặc dù đây là những mẹo đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên nếu thương hiệu có thể vận dụng một cách sáng tạo, nó có thể mang lại nhiều cơ hội tương tác và tăng trưởng cho thương hiệu.

  • Mẹo 1: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ vẫn không ngừng phát triển, do đó một cách thú vị để giữ cho người dùng tương tác với thương hiệu là chia sẻ các thành công (hoặc thất bại) nhỏ, qua từng giai đoạn phát triển của thương hiệu.
  • Mẹo 2: Xây dựng một chuỗi các nội dung khác nhau mà đối tượng mục tiêu của thương hiệu có thể thuộc về hay là một phần trong đó. Sử dụng các hashtag liên quan để khuyến khích đối tượng mục tiêu tương tác.
  • Mẹo 3: Tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt (Special/Wow Moments), đó có thể là những hình ảnh động (gif), các video, hay các hiệu ứng (filter) hấp dẫn, thứ mà đối tượng mục tiêu rất muốn chia sẻ, tương tác hoặc nhân bản.

Bạn có thể xem Post gốc từ Instagram tại: Instagram Quick Tips

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动