Nhãn: ETF Bitcoin

Khoản đầu tư Bitcoin tỷ đô của các ông lớn đều đã x2

Sự bùng nổ nhanh chóng của Bitcoin đã ảnh hưởng rất tích cực đến kết quả đầu tư của nhiều ông lớn. CEO của MicroStrategy là ông Michael Saylor đã đ...

SEC không ngăn cản ETF Bitcoin tương lai ra mắt, BTC lập tức “dựng cột” trên 59.000 USD

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã sẵn sàng cho phép quỹ giao dịch trao đổi hợp đồng tương lai Bitcoin (ETF Bitcoin) đầu tiên của Hoa Kỳ, mở ...

SEC gia hạn với bốn quỹ Bitcoin ETF thêm 45 ngày để ra quyết định cuối cùng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã gia hạn bốn quỹ Bitcoin ETF vào ngày 1 tháng 10 thêm 45 ngày, với lý do yêu cầu thêm thời gian để q...