Nhãn: Google Pay

Bakkt hợp tác với Google để mang Google Pay đến người dùng tiền mã hóa

Nền tảng giao dịch tiền mã hóa Bakkt vừa hình thành một quan hệ đối tác vô cùng “chất lượng” để mở rộng các tùy chọn thanh toán bằng crypto.

“Ông hoàng” rạp phim AMC sẽ chấp nhận thanh toán ETH, LTC và BCH bên cạnh Bitcoin

Chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất của Mỹ AMC vừa thông báo rằng họ sẽ chấp nhận thanh toán bằng những đồng tiền mã hóa phổ biến khác bên cạnh Bitcoin (...