Tấm chiếu mới là gì?

Cái gì3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Tấm chiếu mới là gì?


Tấm chiếu mới là một tấm chiếu còn nguyên đai nguyên kiện, chưa được trải ra để sử dụng.


Tuy nhiên trên Facebook, cụm từ tấm chiếu mới lại được sử dụng và hiểu với nghĩa là chưa có kinh nghiệm, chưa từng trải nghiệm. Giải thích nôm na, đây vốn là một câu nói chơi chữ. Sử dụng hiện tượng đồng âm khác nghĩa để gán ghép nghĩa của từ “chưa trải” cho cái chiếu mới mua và sự trải đời. Hay hiểu một cách đơn giản, “tấm chiếu mới” trên Facebook. Được dùng để nói về những thanh niên chưa có trải nghiệm, chưa trải sự đời.


Nguồn gốc meme “Cái chiếu mới”


Nguồn gốc chính xác của cách dùng cụm từ này trên mạng xã hội chưa được xác định. Nhưng người đăng lên Facebook cụm từ này đầu tiên là facebook Chữ nghĩa với nội dung. “Như là cái chiếu mới mua, anh chưa từng trải” vào ngày 14/10/2020.


Rất nhanh sau đó, cụm từ này được nhiều streamer nổi tiếng trên Internet. Người dùng mạng xã hội sử dụng rộng rãi trong các meme(1), video clip, ảnh hài, ảnh chế như một câu trêu đùa. Để nói về những gì mà họ chưa từng làm trong suốt cuộc đời của mình.


Để hiểu rõ hơn về những cụm từ hot trend trên mạng xã hội. Mời các bạn truy cập vào mục “Là gì” của quantrimang.[ssbluelist]

[/ssbluelist]

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动