DAO là gì? Tại sao chúng ta cần DAO? DAO hoạt động như thế nào?

Crypto3 tháng trước cập nhật Do
3 0

DAO là gì?

DAO: Decentralized autonomous organizations (DAOs) có nghĩa là Tổ chức quản trị độc lập phi tập trung.

Hiểu một cách đơn giản:

 • DAO là một tổ chức, doanh nghiệp được quản trị bởi một cộng đồng thay vì tập trung vào một thành viên hoặc một nhóm nhỏ các thành viên.
 • DAO được quản trị theo các quy tắc, điều lệ được lập trình sẵn và chỉ được thay đổi khi có các đề xuất được biểu quyết bởi cộng đồng thông qua công nghệ Blockchain để đảm báo tính minh bạch và an toàn.

Video mô tả trực quan về cơ chế hoạt động của DAO

Tại sao chúng ta cần DAO?

 • DAO là cách an toàn để một cộng đồng có thể cộng tác với nhau trên môi trường Internet bởi nó được quản trị thông qua các bộ quy tắc, điều lệ đã được lập trình sẵn và cơ sỡ dữ liệu các hoạt động được lưu trữ trên các blockchain vì vậy bất kỳ ai cũng có thể truy cập để kiểm chứng các thông tin bất kỳ lúc nào một cách minh bạch và dễ dàng.
 • DAO giúp giảm thiểu các công việc sử dụng sức người không cần thiết để tập trung vào các công việc đem lại các giá trị cao hơn cho cộng đồng.
 • DAO giúp tăng khả năng hợp tác, điều phối các tổ chức trên quy mô toàn cầu với hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn thành viên.

DAO hoạt động như thế nào?

 • DAO hoạt động dựa trên các quy tắc quản trị (Governance) được định nghĩa ngay từ đầu và được mã hõa thông qua các Smart Contracts (hợp đồng thông minh), hoặc một Blockchain platform (Bitcoin, Dash,…)
 • Khi các Smart Contracts hoặc Blockchain này đi vào hoạt động thì không ai có thể thay đổi trừ khi được thông qua bởi một đợt bỏ phiểu của cộng đồng.
 • Bất kỳ ai muốn thưc hiện các thay đổi về cách thức quản trị cần phải đề xuất để cộng đồng bỏ phiếu quyết định thông qua hay không.
 • Bất kỳ những hành động nào mà không được định nghĩa sẵn trong quy tắc quản trị sẽ thất bại và không thể thực hiện được.
 • Bất kỳ ai cũng có thể truy cập các quy tắc được định nghĩa và các hành động diễn ra của tổ chức một cách dễ dàng và minh bạch

So sánh giữa DAO và tổ chức truyền thống

DAO:

 • Thường phẳng và không phân cấp
 • Biểu quyết bởi các thành viên cho bất kỳ đề xuất thay đổi nào được thực hiện một cách tự động và công khai
 • Các hoạt động của DAO được diễn ra công khai và minh bạch.

Tổ chức truyền thống:

 • Thường được tổ chức phân cấp
 • Các thay đổi có thể được yêu cầu từ trên xuống hoặc có thể đưa ra biểu quyết, kết quả thường được quản lý riêng tư và không công khai
 • Các hoạt động của tổ chức thường là không công khai và dễ dàng bị thao túng

Thành viên của DAO

Thành viên của các DAO được chia làm 2 nhóm chính:

 • Token-based membership: Các thành viên của DAO tham gia quản trị bằng việc sở hữu Govenance Token của DAO. Các thành viên có được token thông qua nhận incentives token cho việc đóng góp xác thực giao dịch cho mạng lưới (Miner/Master Node/Validators) hoặc mua bán thông qua các sàn giao dịch và hưởng lợi từ việc giá token tăng lên.
 • Share-based membership: Khác với Token-based các thành viên của Share-based membership sẽ góp vốn để nhận về phần share tương ứng với số vốn góp, các thành viên sẽ dùng share của mình để biểu quyết cho các quyết định của DAO. Đổi lại các thành viên sẽ nhận về equity, dividends của tổ chức và hưởng lợi từ hiệu quả kinh doanh của tổ chức đó. Với Share-based membership các thành viên tham gia thường cần có các điều kiện tương ứng với từng dự án và không thể mua share trên thị trường.

Phân loại DAO

Có những cách phân loại DAO như sau:

Membership Structure:

 • Token-based: Bitcoin, Dash, MakerDAO,
 • Share-based: MolochDAO, The Lao, Metacartel,…

Use Cases:

 • Blockchain Platform: Bitcoin, Dash,…
 • Protocol: MakerDAO, Uniswap, AAVE, Compound, Synthetix,…
 • Project: BadgerDAO, PieDAO, YAM Finance
 • Investor – VC DAO: Rada, Stacker Ventures, Metacartel, The Lao
 • Creator – Curator: Mirror, Zora (Rac), YGG,…
 • Community: PleasrDAO, Karma,…
 • Guilds: Raid Guild, Deep Work, Lex DAO,…

Công cụ hỗ trợ phát triển DAO

Để hệ sinh thái DAO được phát triển thì cần có các công cụ hỗ trợ việc xây dựng và triển khai các DAO được nhanh hơn, dưới đây là danh sách các công cụ được sử dụng để phát triển các DAO:

 • DAO Frameworks: Aragon, Bravo (Compound), Colony, DAOstack, Snapshot,…
 • Controllers: DAOHaus, Alchemy, Vocdoni,…
 • Treasury: Parcel, Enzyme, Coordinape, Gnosis Safe, LLama,…
 • Work: SquadDAO, Radicle, Rabbithole
 • Aggregators: Boardroom, Tally

Tổng kết

 • Hệ sinh thái các DAO đang ngày càng phát triển và liên tục mở rộng và đã chuyển dịch từ các hình thái sơ khai đầu tiên sang nhiều use cases mới.
 • Vẫn còn một số vấn đề cần phải giải quyết để hệ sinh thái DAO được thực sự hoàn thiện gắn liền với các vấn đề cốt lõi của công nghệ Blockchain: Vấn đề về bảo mật, hiệu năng và phí gas.
 • Nhìn chung DAO vẫn là một mô hình được kỳ vọng sẽ thay đổi cách thức vận hành của các tổ chức, doanh nghiệp truyền thống trong tương lai.

Trên đây là các hiểu biết hạn hẹp của mình về DAO, hy vọng sẽ nhận được thêm những góp ý của anh em để bổ sung và cải tiến thông tin giúp cho anh em cộng đồng ngày càng có hiểu biết sâu sắc hơn về mô hình thú vị này.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm:

Các nội dung được trình bày ở đây là quan điểm và ý kiến ​​cá nhân của mình và không phải là khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro, anh em nên tự nghiên cứu và tự đưa ra quyết định.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动