UPFI là gì? Thông tin về đồng UPS

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

UPFI là gì?

UPFI là giao thức stablecoin được xây dựng ban đầu trên nền tảng  Solana .

Đặc điểm nổi bật

UPFI là một loại tiền ổn định được hỗ trợ một phần bằng tài sản thế chấp và ổn định về mặt thuật toán. Tài sản thế chấp này được sử dụng để mua lại, giúp duy trì sự ổn định giá cả. Tỷ lệ thế chấp trên tiền thuật toán được xác định bởi giá thị trường của stablecoin UPFI. Khi UPFI giao dịch với giá hơn 1 đô la, giao thức sẽ giảm tỷ lệ tài sản thế chấp. Khi UPFI giao dịch với giá dưới 1 đô la, giao thức sẽ tăng tỷ lệ tài sản thế chấp.

UPFI giải quyết vấn đề gì?

Giá cả ổn định

UPFI là gì? Thông tin về đồng UPS

Sự ổn định về giá của mã thông báo UPFI được hỗ trợ bởi nhiều cơ chế. Trụ cột chính của sự ổn định giá xuất phát từ khả năng đổi mã thông báo UPFI để lấy các mã thông báo trị giá khoảng 1 USD. Một cơ chế khác để hỗ trợ việc cố định giá là cơ hội chênh lệch giá được cung cấp bởi các chức năng mining và mua lại.

 • Nếu giá của mã thông báo UPFI nhỏ hơn 1 USD, thì bất kỳ ai cũng có thể mua nó trên thị trường mở và đổi lấy nó với giá trị xấp xỉ một Đô la Mỹ.
 • Nếu giá của mã thông báo UPFI lớn hơn 1 USD, thì bất kỳ ai cũng có thể đúc nó bằng giao thức với giá trị xấp xỉ một USD và bán nó trên thị trường mở.

Tỷ lệ tài sản đảm bảo

TCR là viết tắt của Tỷ lệ Tài sản Thế chấp Mục tiêu và nó được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ này thể hiện tỷ lệ phần trăm mã thông báo USDC được yêu cầu để đúc mã thông báo UPFI

ECR là viết tắt của Tỷ lệ Tài sản Thế chấp Hiệu quả và nó được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm. Tỷ lệ phần trăm này thể hiện số lượng mã thông báo USDC được lưu trữ làm tài sản thế chấp cho mã thông báo UPFI

TCR thường thấp hơn ECR khi nhu cầu đối với mã thông báo UPFI cao và giá duy trì trên mức chốt. Nếu TCR cao hơn ECR, thì giao thức không có tài sản thế chấp thừa, TCR thường cao hơn ECR khi giá của UPFI token ở quanh mức và dưới mức chốt là 1 đô la trong một khoảng thời gian dài.

Minting

UPFI là gì? Thông tin về đồng UPS

Minting là tên của quá trình tạo ra các mã thông báo UPFI. Để đúc 1 mã thông báo UPFI, người dùng phải gửi tài sản thế chấp trị giá khoảng $ 1,00 vào giao thức dưới dạng USDC và mã thông báo UPS. Tỷ lệ mã thông báo USDC và mã thông báo UPS được yêu cầu để đúc mã thông báo UPFI được xác định bởi Tỷ lệ tài sản thế chấp mục tiêu (TCR). Tỷ lệ mã thông báo USDC cần thiết luôn bằng tỷ lệ phần trăm TCR, trong khi tỷ lệ bắt buộc của mã thông báo UPS là 100% trừ đi TCR tỷ lệ phần trăm.

Ví dụ: Nếu bạn muốn đúc 1.000 mã thông báo UPFI và tỷ lệ TCR là 75%, thì bạn cần 75% USDC và 25% UPS

Quy đổi

UPFI là gì? Thông tin về đồng UPS

Quy đổi là tên của quá trình mà người dùng trả lại mã thông báo UPFI cho giao thức để đổi lấy tài sản thế chấp. Giao thức ghi mã thông báo UPFI đã đổi và trả cho người dùng giá trị xấp xỉ $ 1,00 bằng USDC và mã thông báo UPS. Tỷ lệ USDC và mã thông báo UPS được trả cho người dùng được xác định theo Tỷ lệ Tài sản Thế chấp Hiệu quả (ECR). Phần trăm ECR bằng với phần trăm mã thông báo USDC mà người dùng nhận được trong quá trình đổi, trong khi tỷ lệ phần trăm mã thông báo UPS được trả cho người dùng là tổng của 100% trừ đi tỷ lệ phần trăm ECR.

Ví dụ Nếu bạn muốn đổi 1.000 mã thông báo UPFI và tỷ lệ phần trăm ECR là 85%, thì bạn sẽ nhận được mã thông báo 850 USDC và mã thông báo UPS trị giá 150 USDC

Thông tin cơ bản về đồng UPS

Mã token quản trị: UPS

Tổng cung 1 tỷ token

Token Alocation:

 • Seed: 5%. Giá 0,01$.
 • Private: 7%. Giá 0,015$.
 • Public sale: 3%. Giá 0,02$.
 • Marketing & đối tác: 10%
 • Treasury: 3%
 • Advisors: 2%
 • Team: 10%
 • Ecosystem: 60%

Đội ngũ phát triển

Team dự án là đội ngũ đã giành được giải nhất trong cuộc thi Solana Hackathon.

Quá trình phát triển

Tháng 8 năm 2021

 • Giao thức Stablecoin
 • Giành giải Solana Hackathon khu vực 1
 • Bán mã thông báo
 • Xây dựng cộng đồng toàn cầu
 • Mở Airdrop

Tháng 9 năm 2021

 • Hoàn thành các chức năng cơ bản
 • Khai thác cộng đồng
 • Open beta-mainnet: khuyến khích trồng trọt với Sabre
 • Đối tác tiếp thị
 • Giảm giá MPrivate
 • Mở Airdrop 2 và danh sách trắng

Quý 4 năm 2021

 • Bán công khai (bảng khởi chạy IDO, trang web, danh sách CEX,…)
 • Sự kiện tạo mã thông báo
 • Khởi chạy Mainnet
 • Giao thức cho vay
 • AR NFT

2022

 • Mã thông báo tổng hợp
 • Stablecoin Minter
 • Chuỗi chéo: FLOW, AVAX

Partner

Solana, Serum, Saber, Pyth Network, Panda Capital, Chainlink,.v..v

Backer

Updating

Lời kết

UPFI được thết kế với cơ chế neo giá thông minh cung cấp cho người dùng thêm một giải pháp chất lượng để “hoạt động” trong hệ sinh thái Defi nói chung và Solana Defi nói riêng. Stablecoin là một phần không thể thiếu của bất kỳ hệ sinh thái defi nào. Việc trên Solana xuất hiện thêm nhiều các giao thức Stablecoin mới cho thấy rằng, Defi Solana vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动