SWASH là gì? Thông tin về đồng SWASH

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Swash là gì?

Swash là một hệ sinh thái dữ liệu toàn diện, đặt mọi người lên hàng đầu bằng cách phân phối lại giá trị của dữ liệu cho những người tạo ra nó. Hiện tại Swash đang là Data Union đầu tiên và lớn nhất thế giới. Swash bắt đầu vào năm 2019 dưới dạng một plugin trình duyệt, nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn thành viên.

Giờ đây, Swash đang mở rộng thành một hệ sinh thái dữ liệu toàn cầu để cho phép thế hệ giải pháp dữ liệu tiếp theo. Các luồng khuyến khích và khung phát triển hợp tác, được điều chỉnh bởi các đặc tính của Web 3.0, sẽ cho phép người dùng internet, nhà phát triển và doanh nghiệp trau dồi những thực tế mới về quyền sở hữu dữ liệu và tạo giá trị.

Swash hoạt động như thế nào?

Khi bạn sử dụng Swash, dữ liệu bạn đã tặng miễn phí sẽ được ghi lại trong khi bạn lướt web. Swash gộp dữ liệu của bạn lại với các thành viên Swash khác để tạo ra một Data Union. Khi người mua dữ liệu mua dữ liệu từ Data Union đó, các thành viên sẽ nhận được phần lợi nhuận thu được từ họ.

Dữ liệu là duy nhất – nó trở nên có giá trị hơn khi có nhiều dữ liệu hơn. Đối với cộng đồng Swash, điều này có nghĩa là dữ liệu của họ sẽ trở nên có giá trị hơn khi hệ sinh thái crypto phát triển.

Thông tin về đồng Swash

SWASH là mã thông báo gốc cho hệ sinh thái Swash. Các mã thông báo này có nhiều mục đích sử dụng trong hệ sinh thái Swash như một tiện ích và mã thông báo quản trị và là một đơn vị trao đổi để mua hoặc bán dữ liệu hoặc dịch vụ Swash.

Đối tác và nhà đầu tư

SWASH là gì? Thông tin về đồng SWASH


[youtube-video id=”r9o1AUcNfoI”]

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动