Các loại thẻ ngân hàng Vietcombank

Banks3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Thẻ ngân hàng Vietcombank cũng được phân thành nhiều loại khác nhau để phục cho từng mục đích chi tiêu và nhu cầu của cá khách hàng. Mỗi từng nhóm thẻ sẽ có các loại thẻ để khách hàng lựa chọn. Số phí mở thẻ cũng như mức phí duy trì thẻ hay những yêu cầu sử dụng thẻ cũng sẽ khác nhau.

Dưới đây là tổng hợp các thẻ ngân hàng Vietcombank(1).

Thẻ tín dụng quốc tế Vietcombank

Thẻ Vietcombank Cashplus Platinum American Express

Thẻ Vietcombank MasterCard World

Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express

Thẻ Vietcombank Vietnam Airlines American Express (Thẻ Bông Sen Vàng)

Thẻ Vietcombank American Express

Thẻ Vietcombank Visa Platinum

Thẻ Vietcombank Visa

Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – Vietravel Visa

Thẻ Vietcombank Mastercard

Thẻ Vietcombank JCB

Thẻ Vietcombank Unionpay

Thẻ Saigon Centre – Takashimaya – Vietcombank Visa

Thẻ Saigon Center – Takashimaya – Vietcombank JCB

Thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank

Các thẻ ghi nợ quốc tế Vietcombank bao gồm:

Thẻ Vietcombank Visa Platinum Debit

Thẻ ghi nợ quốc tế liên kết Vietcombank – Đại học quốc gia Hồ Chí Minh Visa

Thẻ Vietcombank Cashback Plus American Express

Thẻ Vietcombank Connect24 Visa

Thẻ Vietcombank Mastercard

Thẻ Vietcombank Unionpay

Thẻ Vietcombank Takashimaya Visa

Thẻ ghi nợ nội địa Vietcombank

Thẻ Vietcombank Connect24

Thẻ đồng thương hiệu Vietcombank – AEON

Thẻ đồng thương hiệu Co.opmart Vietcombank

Thẻ liên kết Vietcombank – Chợ Rẫy Connect24

Thẻ liên kết Vietcombank – Tekmedi – Thống Nhất Connect24

Hướng dẫn làm thẻ Vietcombank online

Hiện tại thì với một số loại thẻ Vietcombank khách hàng đã có thể sử dụng dịch vụ làm thẻ Vietcombank online mà không cần phải ra ngân hàng làm hồ sơ.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动