Cách hủy thẻ ATM Vietcombank

Banks3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Hủy thẻ ATM Vietcombank đồng nghĩa với việc bạn hủy các giao dịch liên quan tới thẻ ATM Vietcombank. Việc hủy thẻ ATM Vietcombank có rất nhiều nguyên nhân, có thể do bạn có nhiều thẻ ATM Vietcombank và muốn hủy thẻ ATM không muốn dùng, hoặc bạn không có nhu cầu muốn sử dụng thẻ ATM Vietcombank để chuyển sang thẻ tín dụng Vietcombank, phục vụ nhu cầu thanh toán nhiều hơn. Vậy làm sao để hủy thẻ ATM Vietcombank?

Hướng dẫn hủy thẻ ATM Vietcombank

Trước khi muốn hủy thẻ Vietcombank thì bạn cần phải kiểm tra lại tài khoản Vietcombank của mình xem có nợ phí hay không. Nếu có thì chúng ta cần phải thanh toán toàn bộ số phí, các khoản vay ngân hàng, các khoản phí phát sinh thì giao dịch viên tại ngân hàng mới có thể tiến hành hủy thẻ Vietcombank.

Bạn cần chuẩn bị CCCD/CMND mang tới ngân hàng hoặc văn phòng chi nhánh Vietcombank. Sau đó chúng ta sẽ cần thông báo với giao dịch viên về mục đích muốn hủy thẻ ATM Vietcombank.

Lúc này nhân viên sẽ đưa bạn tờ khai và yêu cầu bạn khai báo các thông tin cần thiết như mã PIN, thông tin cá nhân, địa chỉ, số dư nợ còn lại trong thẻ, ngày phát sinh giao dịch gần nhất… Tất cả các thông tin cần chính xác để ngân hàng xác minh.

Khi xác minh thông tin chính xác, bạn sẽ cần nộp lại thẻ ATM thể cắt thẻ ngay trước mặt bạn. Nếu chúng ta không mang theo thẻ ATM thì nhân viên sẽ đưa bạn vào diện mất thẻ, thất lạc thẻ và bị tính phí báo mất thẻ.

Sau khi hủy thẻ ATM Vietcombank thành công thì mọi thông tin của bạn sẽ bị xóa khỏi hệ thống ngân hàng Vietcombank. Mọi giao dịch chúng ta không thể thực hiện với thẻ ATM Vietcombank này nữa.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动