Liên minh châu Âu (EU) đầu tư 177 tỷ USD vào blockchain và các công nghệ đổi mới khác

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Các quan chức EU có kế hoạch tài trợ cho các khoản đầu tư trực tiếp vào các lĩnh vực như blockchain, cơ sở hạ tầng dữ liệu, 5G và điện toán lượng tử, trong số những lĩnh vực khác.

Quỹ đầu tư 177 tỷ USD chiếm khoảng 20% ​​trong gói kích thích 750 tỷ Euro (tương đương với 887 tỷ USD) được các nhà lãnh đạo EU nhất trí vào tháng 7 năm 2020 để khởi động sự phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Phát biểu vào ngày 15 tháng 9, Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số đối với toàn bộ khu vực. Mặc dù EU đã tiết lộ các lĩnh vực trọng tâm của quỹ đầu tư công nghệ trị giá 177 tỷ USD, nhưng không có thông tin nào về số tiền sẽ đầu tư vào từng lĩnh vực.

Đầu tháng 9, IOTA Foundation trở thành dự án hỗ trợ liên doanh ​​blockchain của Châu Âu. Trở lại vào tháng 4 năm 2019, EU đã ra mắt Hiệp hội Quốc tế về các ứng dụng Blockchain đáng tin cậy, có nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy việc áp dụng DLT trong khu vực.

Do đó, blockchain đã được xác định là một trong những công nghệ mới nổi quan trọng hơn có thể định hình tương lai của Châu Âu. Do đó, các quan chức EU đang thúc đẩy các tiêu chuẩn pháp lý trong toàn khu vực để ngăn chặn sự phân mảnh trong quy định.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动