Transaction Per Second (TPS) là gì?

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

TPS là gì?

TPS hay đầy đủ nhất là Transaction Per Second, là số lượng giao dịch mà một mạng lưới (network) có khả năng xử lý mỗi 1 giây. Được tính toán dựa trên số lượng các giao dịch được thực hiện trong một đơn vị thời gian nhất định của quá trình thử nghiệm, sau đó sẽ đưa ra phép tính toán TPS trên mỗi giây.

Khái niệm TPS thường phổ biến trong lĩnh vực blockchain và các mạng lưới tài chính tiền tệ.

Công thức tính TPS

Để tính toán TPS chính xác, bạn cần xác định 3 tiêu chí: kích thước khối tối đa, kích thước giao dịch trung bình, thời gian khối mục tiêu.

Công thức tính TPS trong blockchain sẽ là:

TPS = Số lượng giao dịch / thời gian khối mục tiêu

Trong đó:

Số lượng giao dịch = (kích thước khối tối đa / kích thước giao dịch trung bình)

Với công thức trên, TPS tối đa của bất kỳ nào đều có thể được tính toán một cách chính xác.

Chẳng hạn, thời gian tạo khối Bitcoin hiện tại là 10 phút; tức là cứ sau 10 phút, một khối mới được khai thác. Trong 10 phút (600 giây), và khối Bitcoin hiện tại có kích thước tối đa là 1MB. Vậy trung bình Bitcoin có thể có khoảng 2.759,12 giao dịch dựa trên các giả định trước đó.

Transaction Per Second (TPS) là gì?

Nói cách khác, chuỗi khối Bitcoin hiện chỉ có thể đảm bảo (2759.12 / 600) = 4,6 giao dịch mỗi giây.

Tuy nhiên theo lý thuyết thì TPS của Bitcoin rơi vào khoảng 7 TPS, sở dĩ có sự chênh lệch này là vì nó phụ thuộc vào số lượng giao dịch trong 1 khối. Bạn có thể cập nhật TPS của Bitcoin chính xác nhất trong thời điểm hiện tại, cũng như quá khứ tại https://www.blockchain.com/charts/transactions-per-second

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动