Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2019

Công nghệ5 năm trước (2019) phát hành Do
0 0

Bài viết tập hợp một số tài liệu, văn bản và website về Thương mại điện tử tại Việt Nam để mọi người cùng tham khảo, chia sẻ với nhau.


Thương Mại Điện Tử Việt Nam 2019


Mình sẽ cố gắng cập nhật Danh sách các tài liệu, website trong bài đầu tiên theo năm tháng và bổ sung thêm khi các bạn chia sẻ các tài liệu, địa chỉ hay và hữu ích.


Báo cáo Thương mại điện tử và Chỉ số Thương mại điện tử Việt nam hàng năm


  • Báo Cáo Chỉ Số Thương mại điện tử 2019: Download
  • Báo cáo Thương mại điện tử 2013 (Bộ Công Thương): Download


Website tìm hiểu về Thương mại điện tử:Tài liệu Thương mại điện tử tiếng Việt:Trên là danh sách các site để tìm hiểu, nghiên cứu về TMĐT có nội dung thường xuyên được cập nhật. Anh em có biết trang hay có thể chia sẻ thêm với mọi người.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动