Vulcan Forged là gì? Thông tin về đồng PYR

Crypto2 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Vulcan Forged là gì?

Vulcan Forged là một studio trò chơi dành riêng cho các NFT gaming được xây dựng trên EthereumPolygon và Binance Smart Chain. Trong số hàng loạt trò chơi trên nền tảng của Vulcan Forged, VulcanVerse và Berserk là 2 trò chơi chủ đạo của dự án.

Vulcan Forged bao gồm các thành phần chính sau đây:

  • Mã thông báo LAVA: Đây là mã thông báo phụ trong hệ sinh thái Vulcan Forged với các trường hợp sử dụng sau:
  • Play to Earn: Người dùng kiếm được LAVA bằng cách đặt cược PYR và chơi các trò chơi Vulcan Forged.
  • Tiền tệ trong trò chơi: Người dùng sẽ cần LAVA để thanh toán cho các giao dịch trong trò chơi (tức là nâng cấp NFT, xây dựng trên các mảnh đất).
  • VulcanDEX: Người dùng có thể cung cấp thanh khoản, cổ phần và hoán đổi mã thông báo LAVA lấy PYR thông qua DEX của nền tảng.
  • Vulcan Marketplace: Người dùng có thể mua và bán NFT trên thị trường Vulcan Forged.
  • NFT trong trò chơi: Trong hệ sinh thái Vulcan Forged có một số loại NFT như Lands, Vulcanities, Seeds, Gods…

Thông tin về đồng PYR

PYR là mã thông báo tiện ích gốc của hệ sinh thái Vulcan Forged và được sử dụng để:

  • Mua và bán NFT: Người dùng có thể mua và bán NFT và các vật phẩm trong trò chơi bằng cách sử dụng PYR trong Vulcan Forged Marketplace.
  • Đặt cược: Người dùng có thể đặt cược PYR để nâng cấp Land NFT, điều này sẽ làm tăng lợi nhuận của phần thưởng đặt cược (được trả bằng mã thông báo LAVA).
  • Khai thác thanh khoản: Người dùng có thể đóng góp vào các nhóm thanh khoản trên VulcanDEX để kiếm phần thưởng thanh khoản và một phần phí giao dịch DEX.
  • Phí đăng ký học bổng: Để người dùng thuê NFT với tư cách là học giả, họ phải sử dụng PYR để thanh toán phí đăng ký học bổng.

Related posts

Không có bình luận

Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动