Brazil thúc đẩy dự luật về tiền điện tử

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
4 0

Một dự luật liên quan đến tiền điện tử đã được giới thiệu vào tháng 6 tại Quốc hội Brazil, hiện đang được chú ý vì nó thiết lập một thời hạn cố định cho việc quy định các giao dịch tiền điện tử cho chính phủ. Nếu được thông qua, nó sẽ đưa ra thời hạn 180 ngày để thiết lập tất cả các cấu trúc cần thiết để điều chỉnh các giao dịch tiền điện tử một cách hiệu quả.

Dự luật mang số hiệu 2140/21 đang được phân tích và xem xét bởi Ủy ban Tài chính và Thuế của Hạ viện. Dự luật được trình bày bởi hạ nghị sĩ Alexandre Frota, thành viên của Đảng Dân chủ Xã hội Brazil (PSDB).

Hạ nghị sĩ Alexandre Frota
Hạ nghị sĩ Alexandre Frota

Frota tuyên bố rằng việc không có quy định rõ ràng đối với tiền điện tử khiến các nhà đầu tư và hệ thống tài chính truyền thống gặp rủi ro, vì tiền điện tử có thể hỗ trợ chuyển tiền ra khỏi đất nước mà không bị giám sát. Hạ nghị sĩ tuyên bố:

Với các ngân hàng tư nhân và nhà nước, cần phải có quy định và kiểm tra chặt chẽ để người dân không bị lừa dối với những lời hứa lừa đảo về lãi cao, vốn đã xảy ra rất nhiều.

Brazil đã là một quốc gia nổi tiếng với tội phạm liên quan đến lừa đảo tiền điện tử trong vài năm gần đây. Chính phủ vài tháng nay đã thực thi nhiều hành động nhằm ngăn chặn các kế hoạch này, với rất nhiều dự án bị đóng cửa và bắt giữ những kẻ chủ mưu đứng đằng sau.

Một phần quan trọng khác của dự luật quy định rằng các hoạt động được thực hiện ở nước ngoài phải được xem xét kỹ lưỡng theo các quy tắc tương tự áp dụng cho các ngân hàng, bao gồm các định mức về thuế. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ điều này có thể được thực hiện như thế nào, do bản chất của các giao dịch tiền điện tử là ẩn danh. Vấn đề này hiện đang được xem xét giải quyết bởi một ủy ban đặc biệt của Hạ viện.

Brazil rất cởi mở trong việc phát hành tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Ngân hàng Trung ương Brazil đang nghiên cứu việc tạo ra đồng tiền kỹ thuật số và tranh luận xem liệu người dân Brazil có thực sự có nhu cầu về một phương tiện thanh toán như vậy hay không.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动