AXS tăng giá đạt mức cao nhất mọi thời đại mới

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

AXS tăng giá đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 4 tháng 10.

Small Love Potion (SLP) đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần và đã bật lên từ vùng hỗ trợ $ 0,065.

SandBox (SAND) đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần và đang tiếp cận mức cao nhất mọi thời đại của nó.

AXS

AXS đã tăng cao hơn kể từ khi nó bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần vào ngày 23 tháng 9. Động thái này được ủng hộ bởi RSIMACD, cả hai đều đang tăng.

Xu hướng đi lên đã tăng tốc đáng kể vào ngày 1 tháng 10 với một cây nến tăng giá lớn. Vào ngày 4 tháng 10, token đã đạt mức cao nhất mọi thời đại mới là $ 153,79.

Vùng kháng cự tiếp theo được tìm thấy ở mức $ 169, đây là mức kháng cự Fib thoái lui bên ngoài 2,61 của toàn bộ mức giảm. Cả MACD và RSI đều không cho thấy bất kỳ dấu hiệu giảm giá nào. Do đó, không có điểm yếu trong xu hướng hiện tại.

Biểu đồ AXS/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Biểu đồ AXS/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Điểm nổi bật

  • AXS đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần.
  • Nó đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 4 tháng 10.

SLP

SLP đã giảm bên trong một cái nêm giảm dần kể từ khi đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,41 vào ngày 13 tháng 7. Xu hướng giảm tiếp tục cho đến khi đạt mức thấp nhất là $ 0,055 vào ngày 21 tháng 9.

Sau đó, token bật lên và xác thực vùng $ 0,065 là hỗ trợ. Vào ngày 1 tháng 10, nó cuối cùng đã bứt phá lên trên cái nêm và đẩy nhanh tốc độ tăng vào ngày 4 tháng 10.

Sự bứt phá được hỗ trợ bởi cả MACD và RSI, cả hai đều đang tăng. Chỉ báo sau đã di chuyển lên trên mức 50.

Các vùng kháng cự gần nhất là $ 0,19 và $ 0,23. Đây là các mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 và 0,5.

Biểu đồ SLP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView
Biểu đồ SLP/USDT hàng ngày | Nguồn: TradingView

Điểm nổi bật

  • SLP đã bứt phá lên trên một cái nêm giảm dần.
  • Nó đã bật lên từ vùng hỗ trợ $ 0,065.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动