Thụy Sĩ phê duyệt quỹ đầu tư tiền mã hóa đầu tiên của mình

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
0 0

Cụ thể, cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã bật đèn xanh cho Quỹ Chỉ số Crypto. Trở thành phương tiện đầu tư theo định hướng tiền mã hóa đầu tiên hoạt động trong nước. Với sự cấp phép chuẩn quy định trên phương diện pháp lý.

Theo báo cáo, Quỹ Chỉ số Crypto sẽ chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Cơ quan giám sát tài chính của Thụy Sĩ cho biết sản phẩm mới này sẽ thuộc danh mục “các khoản đầu tư thay thế”, thường có liên quan đến rủi ro cao hơn.

Liên quan đến những rủi ro tiềm ẩn đó. FINMA giải thích rằng việc phê duyệt đã được đưa ra sau khi xem xét các yêu cầu cụ thể. Bao gồm việc bổ sung một số tài sản nhất định vào quỹ, có khối lượng giao dịch đủ lớn.

Để tạo điều kiện cho sự đổi mới nghiêm túc, FINMA áp dụng các quy định hiện hành của luật thị trường tài chính theo cách nhất quán với công nghệ trung lập.

FINMA cũng nói thêm rằng chỉ có các đối tác và nền tảng được thành lập trong phạm vi điều chỉnh của quỹ mới có thể xử lý các khoản đầu tư. Thụy Sĩ là một trong những quốc gia dẫn đầu về việc áp dụng tiền mã hóa. Cơ quan quản lý của đất nước đã phê duyệt một số sản phẩm định hướng tài sản kỹ thuật số tương tự trong vài năm qua.

Đặc biệt, các công ty như 21Shares và CoinShares đã tung ra nhiều sản phẩm giao dịch trao đổi trên sàn giao dịch SIX. Năm ngoái, bang Zug của Thụy Sĩ đã cho phép người dân địa phương nộp thuế bằng BitcoinEthereum.

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动