Chủ tịch Fed không lo lắng tiền điện tử làm gián đoạn hệ thống tài chính Hoa Kỳ

Crypto3 năm trước (2021) phát hành Do
2 0

Trả lời câu hỏi về tiền điện tử từ Michael Derby của Wall Street Journal vào thứ Ba, Powell đã ủng hộ kết luận của một báo cáo từ Nhóm công tác về Thị trường tài chính của Tổng thống được phát hành vào ngày 1/11. Báo cáo đề xuất rằng các tổ chức phát hành stablecoin phải tuân theo “sự giám sát liên bang thích hợp” tương tự như các ngân hàng.

https://www.youtube.com/watch?v=1C5MvYu19DA

“Stablecoin chắc chắn có thể là một phần hữu ích, phục vụ người tiêu dùng hiệu quả nếu chúng được điều chỉnh hợp lý. Nhưng vào lúc này họ vẫn chưa được quản lý. Họ có tiềm năng mở rộng quy mô, đặc biệt nếu họ được liên kết với một trong những mạng công nghệ rất lớn đang tồn tại.”

“Bạn có thể có một mạng lưới thanh toán ngay lập tức quan trọng về mặt hệ thống nhưng không có quy định và biện pháp bảo vệ thích hợp. Công chúng dựa vào chính phủ và đặc biệt là Fed để đảm bảo rằng hệ thống thanh toán là an toàn và đáng tin cậy”.

Powell dường như đang ủng hộ quan điểm gần đây nhất của chính quyền Biden về tài sản kỹ thuật số trước phiên điều trần trở thành chủ tịch Fed nhiệm kỳ thứ hai. Từng phục vụ trong hội đồng thống đốc của Fed từ năm 2012 và là chủ tịch từ năm 2018, Powell được Biden lựa chọn để lãnh đạo Fed cho đến năm 2026.

Mặc dù chủ tịch Fed nói rằng tiền điện tử có thể không phải là mối đe dọa đối với sự ổn định tài chính Hoa Kỳ vào lúc này, nhưng ông vẫn mô tả các loại tiền kỹ thuật số được sử dụng làm tài sản đầu cơ là “rủi ro” và “không được hỗ trợ bởi bất kỳ thứ gì”. Powell trước đây đã nêu mối quan ngại của mình về tiền điện tử – nói thêm rằng ông sẽ không ủng hộ việc cấm các tài sản theo cách của Trung Quốc – trong khi bày tỏ sự cần thiết của các quy định đối với stablecoin. Ngài chủ tịch nói vào tháng 9:

“Stablecoin giống như quỹ thị trường tiền tệ, giống như tiền gửi ngân hàng, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng nằm ngoài phạm vi quy định và chúng nên được quản lý. Cùng một hoạt động, cùng một quy định.”

© Copyright notes

Related posts

Không có bình luận

You must be logged in to leave a comment!
Login immediately
Không có bình luận...
本站主题由 OneNav 一为主题强力驱动